Tag: prindërit shesin fëmijën ende pa lindur: 5 mijë euro dua