Tag: po shkojmë drejt falimentit. Shteti të mendojë një strategji kompesimi