Tag: më pas ngujohet në apartament. Policia rrethon zonën