Tag: kishte organizuar një sulm në ndërtesën me rëndësi të veçantë