Tag: kanotierë dhe kurban! Shqiptarët gjejnë ‘derman’ tek Perëndia