Tag: jo për 100 mijë euro se ato s’më duken gjë. Me standardin e jetës time aq janë shumë pak