Tag: ja kompanitë që kanë bërë marrëveshje për të rritur çmimin e vajit