Tag: Gon Duka: Bashkë me njerëzit kanë ikur edhe lopët. Vetëm gomerët nuk kanë pësuar rënie