Tag: Bashkia Sarandë tenderon 2 milionë lekë blerjen e një Led-Walli. Përsëri një ofertues i vetëm (FOTO)