Tag: Bashkia Gjirokastër shpërblen për festa familjet në nevojë