Tag: 600 euro për familjet me të ardhura vjetore deri në 45 mijë euro