Paketa antishpifje, OSBE kundër bllokimit të mediave online

Paketa antishpifje, OSBE kundër bllokimit të mediave online

OSBE-ja vlerëson se ka përmirësime të dukshme në paketën anti-shpifje të paraqitur nga qeveria. Në një analizë që i është bërë projektligjit, organizata thekson si të rëndësishme heqjen e dispozitave të mëparshme lidhur me regjistrimin dhe bllokimin e emrit të domenit. Gjithashtu vlerësohet përdorimi i standardeve. OSBE thekson se “Është e nevojshme që legjislacioni i […]