50 vizita në ditë, Gjirokastra vetëm me një mjek okulist

50 vizita në ditë, Gjirokastra vetëm me një mjek okulist

Nxënësit që duan të nisin arsimin parashkollor ose klasën e parë, ndër të tjera duhet t’i bëjnë të njohur shkollës gjendjen e shikimit. Po kështu edhe mësuesit, çdo fillim viti në raportin mjeko-ligjor, duhet të kenë një përshkrim të tille, që kërkon vizitë të okulisti. Por, kjo radhë pritjeje e ka një shpjegim. Në Gjirokastër, […]