Publikimi i emrave të atyre që marrin tapitë, reagon drejtori i Hipotekës në Gjirokastër: Kemi defektet tona, por nuk ka shkelje të Ligjit për Mbrotjen e të Dhënave Personale


Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Youtube:
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Pasi Argjirolajm.net ngriti shqetësimin se Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Gjiokastër është duke shkelur ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me publikimin në Facebook të emrave të atyre që përfitojnë certifikatën e pronësisë, ka reguar drejtori i këtij institucioni, Florian Taci. Ai thotë se pretendimi jonë nuk qëndron dhe se kjo praktikë është e bazur në ligj. Më poshtë reagimi i plotë i drejtorit Taci.  

Pershendetje. Ne respekt te qytetareve ndjekes te portalit (dhe jo vetem) deshiroj te sqaroj se publikimet ne faqen zyrtare te Zvrpp Gjirokaster nuk cenojne aspak Ligjin nr.9887 date 10.03.2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale” dhe per asnje moment nuk ka qene objektiv ne vetvete.

Se pari: nevoja e publikimit per qytetaret qe jane pajisur me Leje legalizimi por qe e kane pasur te paregjistruar objektin e legalizuar, vjen si nevoje e aplikimit qe duhet bere nga ana e tyre prane sporteleve te ADISA, pasi keto leje jane depozituar nder vite por pa proceduar me aplikim.

Se dyti: Ky orientim ligjor vjen dpd si nevoje e formalizimit te pasurive te njerezve dhe futjen e pasurive ne qarkullimin ekonomik.

Se treti: Lidhur me publikimin e sherbimeve te tjera (pervec lejeve te legalizimit) dua te sqaroj se te dhenat konfidenciale te prones si numri i pasurise, zona kadastrale, siperfaqja e prones, bashkepronaret e mundshem, kufijte, etj – nuk jane publikuar ne asnje rast, por edhe sikur, perseri nuk do te perbente shkelje pasi regjistrat kadastrale jane publike.

Si shembull, mjafton te sjellim rastin e afishimve publike te pasurive per nje afat 45 ditor sic jane se fundmi pasurite e fshtarave Fushbardhe, Zhulat dhe Taronine ku jane listuar ne qendren e Nj.Adm.Cepo te dhenat e plota. Se katerti: Shpreh mirekuptimin per shqetesimin e Argjirolajm.net dhe e siguroj se nga puna e institucionit qe une perfaqesoj do te vazhdoje ne zbatim dhe respektim te ligjit.

Se fundmi: Nuk e di pse pas komenteve negative qendrojne gjithnje te njejtat adreaa fallco ne fb. Edhe pse e pranoj qe kemi difektet tona (dhe po punojme per ti rregulluar ato), eshte me e ndershme dhe produktive qe qytetaret qe kane ankesa – te paraqiten prane Zvrpp Gjirokaster ose ADISES me qellim sqarimin e problematikave dhe zgjidhjen e tyre. Edhe njehere faleminderit Argjirolajm.net per shqetesimin e ngritur..