Gjirokastër, 12 vende të lira pune në Universitetin ‘Eqrem Çabej’


Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Youtube:
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Universiteti ‘Eqrem Cabej’ në Gjirokastër shpall njoftimin për disa vende të lira pune për personel akademik me kohë të pjesshme. Në total janë 12 vende të lira në pozicionet si më poshtë.

Departamenti i Edukimit dhe Metedologjisë së Mësimdhënjes 1(një) vende të lirë

 Dep. Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Greke – (2 vende)

Njësia Bazë e Infermierisë 1 (një) vend të lirë pune (mami)

1(një) vend të lirë në Informatikë

1(një) vend të lirë në Matematikë

5(pesë) vende të lira në Fizikë

Departamenti i Matematikës,Informatikes dhe Fizikës 1(një) vend të lirë në Informatikë.