Aksion gjatë natës, ARRSH heq tabelat greqisht nga rruga kombëtare Qafë Muzinë-Sarandë-Konispol: U vendosën pa leje dhe ishin shkruar gabim (FOTO)


Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Youtube:
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka treguar arsyet pse së bashku me Policinë ka vendosur heqjen 35 tabelave sinjalizuese me dy gjuhë, në rrugën kombëtare, Qafë Muzinë-Sarandë-Konispol.

Në një reagim publik ARRSH-ja sqaron se tabelat në gjuhën greke dhe atë shqiptare janë hequr për shkak se ajo nuk plotësojnë standardet e Kodit Rrugor Shqiptar.

“ARRSH konstatoi se 35 tabela të vendosura në këtë aks nacional, nuk plotësonin kushtet e përcaktuara në kodin rrugor të RSh për mbrojtjen e sigurisë rrugore të përdoruesve të rrugës, ku shumica prej tyre pengonte shikueshmërinë e tabelave rrugore paralajmëruese në këtë aks. Gjithashtu u konstatua se këto tabela sinjalizuese nuk plotësonin specifikimet teknike të përcaktuara në legjislacionin në fuqi përsa i përket specifikimeve teknike të tyre.

Gjithashtu u konstatua se këto tabela sinjalizuese nuk plotësonin specifikimet teknike të përcaktuara në legjislacionin në fuqi përsa i përket renditjes së emertimëve në gjuhën shqipe dhe atë minoritare, ngjyrës dhe madhësisë së shkrimit të përdorur”, thekson ARRSH.