Absurdi në Gjirokastër, mijëra fermerë janë përdorues të tokës, por s’kanë tapi


Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Youtube:
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Zbatimi i ligjit 7501 në zonën e Gjirokastrës vazhdon të mbetet ende një mision i pamundur, deri tani 27 vite pas nisjes së reformës vetëm 1/3 e sipërfaqes së tokës bujqësore është ndarë, teksa që prej vitit 2008 në të gjithë tërritorin me 7 bashki janë dhënë vetëm 66 AMTP Akte të marrjes së tokës në pronësi.!

Kjo situatë zvarritjeje ndër vite, për prefektin Astrit Aliaj ka nxitur braktisjen e tokës dhe mungesën e investimeve në Bujqësi.

“Ne duam ti japim një shtytje këtyre bashkive për të analizuar dhe ndjekur hap pas hapi plotësimin me AMTP të njerëzve që aktualisht mund ti kenë marrë, por nuk i kanë me çertifikatë”, thote prefekti Aliaj. 

Për vitin 2018 vetëm dy tituj pronësie janë dhënë për tokën në të gjithë qarkun. Kryeregjistruesi Florian Taçi thotë se situata kërkon staf të kualifikuar.

“Numri i pakët i AMTP që është lëshuar nga njësitë vendore të paktën ja vë dy elementëve, e pakta paaftësia sa i përket njësive vendore dhe mungesa e informacionit për njerëzit”, shprehet drejtori i Hipotekes ne Gjirokastar, Florian Taci. 

Gjatë një diskutimi për këtë situatë, bashkinë theksuan mungesën e logjistikës për përballuar procesin, dhe problematika sipas tyre të mbartura në 28 vite.