25 diktatorët më vdekjeprurës të historisë. A është edhe Enver Hoxha? Shihni VIDEON


Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Youtube:
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Ata thoshin se kishin dhembshuri për njerëzimin dhe dashuri për vendin. Mendonin se kishin një ndjenjë të fortë të drejtësisë dhe mëshirës, e prandaj ishin udhëheqës të fortë dhe yë respektuar. Sidoqoftë, çdo herë e në çdo kohë ka politikanë që mendojnë dhe vendosin të bëjnë gjëra në mënyrën e tyre (shumë herë edhe masakra). Këta diktatorë me gjakftohtësi të plotë nuk kujdesen asnjëherë për vlerën e jetës, se sa thjeshtë motivet e tyre egoiste të dominimit, fuqisë dhe pavdekësisë. Më poshtë janë 25 nga diktatorët më vdekjeprurës të historisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.